การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NcVET

ลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียนเพื้อเข้าใช้งานระบบ

ลงทะเบียน

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ

พัฒนาระบบโดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Link